POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u
porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje
u Klubovima
Glasila Klubova

O Zajednici klubova lečenih alkoholičara Srbije

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije (ZKLAS) kao matično udruženje terapeuta, klubova  lečenih alkoholičara (KLA) i
pojedinaca koji su dobrovoljno udruženi u Zajednicu, osnovana je i preko  40 godina neposredno i u saradnji sa drugim 
organizacijama aktivno radi na preduzimanju i  poboljšanju mera prevencije i lečenja alkoholizma kao bolesti zavisnosti, i
promovisanju zdravog  načina života - BEZ ALKOHOLA.

 Zajednica je godinama razvijala svoju delatnost i danas predstavlja ozbiljnu asocijaciju, koja   povezuje sve klubove lečenih
 alkoholičara Srbije i njihove terapeute.
Detaljnije o Zajednici...

 AKTUELNOSTI IZ ZAJEDNICE

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije, u saradnji sa Skupštinom grada Sremska Mitrovica, organizuje  P L E N U M članova ZKLAS, na temu: Šta dajem drugima i šta sam dobio od drugih”

Plenum će se održati 23.03.2019. godine, u prostorijama Skupštine grada Sremska Mitrovica, Trg sv. Dimitrija broj 13, sa početkom u 11h. Izlaganja radova članova Klubova lečenih alkoholičara Srbije na temu Plenuma mogu trajati do 7 minuta. Radove dostaviti do 10.03.2019. Radove slati na da adresu: Cvijeta Uskoković, Strumička 92, 11000 Beograd ili elektronski na zklas@verat.net.

RASPORED RADA ZA 23.03.2019. godine
11,00 - 11,15 h  
Pozdrav domaćina
11,15 – 14,00 h   Izlaganje radova članova ZKLAS

14,00 – 15,00 h    Zakuska i socijalni program po predlogu domaćina.

ZKLAS organizuje polazak iz Beograda i povratak autobusom Laste 23.03.2019. godine. Kreće se 8,30h sa Glavne železničke stanice ispred plave lokomotive. Povratak za Beograd je po završetku socijalnog programa u S.Mitrovici. Prijave za polazak i povratak izvršiti najkasnije do 10.03.2019.  na telefon vođe puta Nade Grujić, Klub „Gornjačka“, 064/3722 724 ili Sekretara zajednice Cice Uskoković, 063/7057 645. Sva obaveštenja o Plenumu možete dobiti na telefone Sekretara zajednice: 011/28940-29 i 063/7057-645.

Skupština grada                                                                                                      Organizacioni Odbor ZKLAS
Sremska Mitrovica

O Klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Klubovi lečenih alkoholičara u Srbiji su se počeli formirati još 70-tih godina prošlog veka. Prvi Klub lečenih alkoholičara
u Srbiji je formiran 1963. godine na Instutu za mentalno zdravlje u Beogradu, ulica Palmotićeva br. 37. U Srbiji trenutno ima
16 aktivnih Klubova lečenih alkoholičara, i skoro svi oni su članovi Zajednice lečenih alkoholičara Srbije. Neki od Klubova su
registrovani kao udruženja građana. Glavni zadatak u radu Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji je produženo lečenje
alkoholizma članova Kluba i njihovih saradnika,
sa ciljem postizanja njihove što bolje lične i porodične rehabilitacije.

Detaljnije o Klubovima        Aktivni Klubovi lečenih alkoholičara u Zajednici KLA Srbije

 O alkoholizmu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Produženo lečenje alkoholizma u Srbiji je glavni zadatak kojim se bave i razlog zbog koga postoje Zajednica klubova i Klubovi
lečenih alkoholičara u Srbiji.

     Šta je alkoholizam?

Alkoholizam je porodična, recidivantna bolest zavisnosti, koja nastaje postepeno i ima svoje faze razvoja, stvara loše
zdravstvene, porodične i socijalne posledice i ima određene faze lečenja. Može se reći da je alkoholizam „legalna droga“ i
neinfektivna epidemija XXI veka. Po obolevanju i smrtnosti nalazi se na trećem mestu, iza kardiovaskularnih i malignih
oboljenja. 3-5% svetske populacije čine alkoholičari i to je 10-15% punoletnog stanovništva. Na lečenje dolazi samo 10-20%
alkoholičara. U Evropi, Srbija se nalazi na 4. mestu, sa godišnjom potrošnjom od 11 litara alkohola po glavi stanovnika.

     Kako nastaje alkoholizam?

Alkoholizam nastaje višegodišnjim (ponekad i višemesečnim) pijenjem alkohola. Nije svako pijenje alkoholizam. Postoje
(retki) ljudi koji skoro ceo života piju umereno, ali taj broj je zanemariv. Kod svih ostalih, pijenje alkohola prerasta u
alkoholizam u predtoksikomanskoj fazi razvoja alkoholizma
, kad se pojavi psihička zavisnost od alkohola i ispolje
se posledice od dotadašnjeg pijenja.

   SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA JE OD 1951.G PRIHVATILA ALKOHOLIZAM KAO BOLEST

     Ko su alkoholni zavisnici i kako ih prepoznati?

Alkoholni zavisnici – alkoholičari su osobe koje su postale zavisne od alkohola i kod kojih su izražene posledice alkoholizma.
Alkoholizam kao bolest ne bira ni pol, ni uzrast, ni boju kože, ni veroispovest, ni zanimanje... Alkoholnih zavisnika ima i među
mladima i starima, muškarcima i ženama, neobrazovanim ljudima i doktorima nauka...

Alkoholne zavisnike karakteriše emocionalna i socijalna nezrelost, čime su sputani da preduzmu ulogu u zadovoljavanju svojih
i drugih potreba. U vitalnim oblastima svakodnevnog života pokazuju neefikasnost. Zanemaruju porodične i bračne obaveze
(ne rade se sa decom, zanemaruju seksualne odnose, napuštaju posao ili često menja radno mesto).

Neadekvatno se ponašaju u socijalnim vezama - teško sklapaju i održavaju prijateljstva, izuzev sa drugim alkoholnim zavisnicima.
Odnos sa ljudima im je mahom površan, kao da ”beže” od svojih osećanja. Nedostaje im lična inicijativa i samodisciplina. Ponašanje
je nepostojano, vole da se hvale, puno obećavaju, teško shvataju svoje i tuđe probleme.

Često se i naglo naljute, bez vidljivog razloga, što je obično posledica alkoholne krize.

     Kako se leči alkoholizam?

Alkoholizam se leči u 2 faze: 1. Intenzivno-bolničko lečenje i 2. Produženo lečenje. DETALJNIJE.

Detaljnije o razvoju, posledicama i lečenju alkoholizma pogledajte OVDE.

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT