POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u
porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje
u Klubovima
Glasila Klubova

Na ovoj stranici možete naći odgovore na pitanja koja vas zanimaju o alkoholizmu:

 1. Šta je Esperal i čemu služi?

 2. Gde se leči alkoholizam u Srbiji?

 3. Kako se leči alkoholizam u Srbiji?

 4. Koliko traje lečenje alkoholizma?

 5. Može li se izlečiti alkoholizam?

 6. Šta je "suvo pijenje"?

 7. Da li je alkoholizam porok ili bolest?

 8. Šta je apstinencijalna alkoholna kriza?

 9. Kad se javlja apstinencijalna kriza?

 1. Kako prevazići apstinencijalnu alkoholnu krizu?

 2. Koje su karakteristike alkoholičarskog ponašanja?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Šta je ESPERAL i čemu služi?

  Esperal je lek, po hemijskom sastavu to je Disulfiram  (C10H20N2S4), koji se koristi kao „zaštitno sredstvo“ protiv
  recidiva
(ponovnog pijenja alkohola), tokom lečenja alkoholizma.
Esperal dakle nije lek koji leči alkoholizam, već
  se koristi kao pomoćno, zaštitno sredstvo protiv recidiva.

  Karakterističan je po tome što u prisustvu čak i malih količina alkohola, izaziva burne reakcije u organizmu (pojačano crvenilo
  lica, srčana aritmija, mučnina, malaksalost, osećaj gušenja i straha). Ove reakcije se javljaju 10-tak minuta nakon uzimanja
  alkohola, i mogu potrajati nekoliko sati, a mogu se pojaviti i 14 dana nakon prestanka uzimanja Esperala, ako se popije alkohol.

  Na osnovu rezultata detaljnog lekarskog pregleda, psihijatar/neuropsihijatar daje mišljenje o uvođenju, dnevnoj dozi i dužini
  perioda uzimanja Esperala, uz saglasnost osobe koja se leči od alkoholizma, koja mora biti upoznata sa posledicama koje
  nastaju ako se na prethodno uzeti Esperal pije alkohol. Esperal se nabavlja u apotekama, a pakovan je u vidu tableta od 500mg.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. Gde se leči alkoholizam u Srbiji?

  Bolničko (intenzivno) lečenje alkoholizma u Srbiji se vrši na psihijatrijskim odelenjima/klinikama bolnica i
  ustanova u Srbiji
,
čije kontakt podatke možete videti OVDE.

  Produženo lečenje alkoholizma se vrši u dnevnim bolnicama i u klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji.
  Kontakt podatke klubova lečenih alkoholičara Srbije vidite OVDE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. Kako se leči alkoholizam u Srbiji?

  Alkoholizam u Srbiji se leči kroz bolničku i produženu fazu lečenja.

  Bolničko lečenje alkoholizma se vrši u državnim bolnicama i specijalizovanim ustanovama, kao i u privatnim klinikama.
  Ciljevi bolničkog lečenja su: uspostavljanje apstinencije, detoksikacija organizma radi zdravstvenog oporavka i početno
  sagledavanje sopstvenog alkoholizma i njegovih posledica.

  Produženo lečenje alkoholizma u Srbiji se vrši u dnevnim bolnicama i klubovima lečenih alkoholičara. Ciljevi
  produženog lečenja su
: doživotna apstinencija, maksimalno moguća lična, porodična i socijalna rehabilitacija alkoholičara
  i njegove porodice i vođenje zdravog života – BEZ ALKOHOLA

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. Koliko traje lečenje alkoholizma?

  Lečenje alkoholizma formalno traje oko 2 godine, a suštinski – do kraja života. Razlog tome je što je alkoholizam
  recidivantna bolest, tako da se ni za jednog lečenog zavisnika ne može reći da je izlečen 100%. Nagon za ponovnim pijenjem
  alkohola dolazi iz centra za zadovoljstvo u mozgu, i nema leka koji to može u potpunosti sprečiti.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5. Može li se izlečiti alkoholizam?

  Zbog doživotne mogućnosti za ponovnim pijenjem alkohola (recidivom) kod alkoholičara, mišljenje alkohologa je da se
  alkoholizam ne može trajno izlečiti, nego samo zalečiti. Lečeni alkoholičar je izlečen tada kada umre. Možda  ovo
  zvuči pomalo grubo,
ali to je istina.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6. Šta je „suvo pijenje“?

  Suvo pijenje se ponekad javlja kod zavisnika od alkohola, tokom lečenja alkoholizma. Suvo pijenje je znak prikrivene
  apstinancijalne alkoholne krize i može se manifestovati na dva načina:

  - osoba pije ogromne količine nealkoholnog pića (sok, kisela voda...), jer organizam traži zamenu za alkohol, u kome je
  doskoro uživala, ili

  - osoba „tera“ bračnog partnera ili drugu osobu da pred njom pije alkohol („popij ti, kad već ja ne mogu…“)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7. Da li je alkoholizam porok ili bolest?

  Laički posmatrano, može se reći da je alkoholizam porok, ali sa medicinskog stanovišta to je BOLEST koja se po
  obolevanju i smrtnosti nalazi na trećem mestu u svetu, iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja.
  Svetska zdravstvena organizacije je prihvatila alkoholizam kao bolest od 1951. godine.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8. Šta je apstinencijalna alkoholna kriza?

  Apstinencijalna alkoholna kriza je prikrivena ili otvorena žudnja za alkoholom. Glavni uzrok njenog nastanka
  je stečena zavisnost od alkohola. Manifestuje se kao otvorena i zatvorena apstinencijalna kriza  i često predstavlja
  uvod u recidiv ili propijanje.

  Jasno izražena želja za pijenjem i snovi o alkoholu i su simptomi otvorene krize, i oni se lakše prepoznaju.

 Simptomi prikrivene krize su:

 Telesni: glavobolja, gubitak apetita, slabost, znojenje, mučnina, poremećaj spavanja…

 Psihički: strah, depresivnost, bezrazložna i preterana nervoza ili nemir, napetost, promene raspoloženja, a u težim
 oblicima bolesti - alkoholna halucionoza, delirijum tremens i epileptični napadi

 Ponašajni: slabija intelektualna i radna efikasnost, agresivnost, teškoće u komunikaciji, pojačana želja za duvanom
 ili slatkišima, kao zamenom za alkohol.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9. Kad se javlja apstinencijalna alkoholna kriza?

  Apstinencijalna kriza se može pojaviti tokom pijenja i tokom lečenja alkoholizma.

  Nagli prestanak pijenja alkohola (zbog prehlade, druge bolesti ili odluke o prestanku pijenja), kod alkoholnog zavisnika
  može izazvati apstinencijalnu krizu. Simptomi takve krize se obično javljaju 12 - 48 sati po prestanku pijenja alkohola.

  Tokom lečenja alkoholizma, apstinencijalne krize se takođe pojavljuju. Uz već navedene, mogu imati i simptome kao što su:
  pojačana želja za slatkišima, povećano pijenje vode ili sokova. Uzrok nastanka krize tokom lečenja najčešće je neki doživljaj
  osobe, vezan za alkohol, što se naziva „okidač“. Kriza nastaje za oko 8 sati iza „okidača“, vrhunac intenziteta je nakon
  2-3 dana, a nestaje najčešće nakon 7 dana.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10. Kako prevazići apstinencijalnu alkoholnu krizu?

  Da kriza ne bi prerasla u recidiv ili propijanje, najvažnije je saznanje o krizi ODMAH podeliti sa saradnikom
  i zajedno preduzeti korake za njeno prevazilaženje.

  Koraci za prevazilaženje apstinencijalne krize su:

  ♦ prepoznati krizu, u čemu je naročito važna uloga saradnika. Jasan pokazatelj krize je pojava nekog od telesnih, psihičkih
     ili ponašajnih simptoma krize

  ♦ prihvatiti činjenicu da je kriza nastupila, što je naročito važno za lečenog zavisnika

  iskoristiti stečeno znanje o alkoholizmu da se odbije prvi nalet krize: odložiti alkoholičarske obrasce ponašanja, kroz tezu
     „samo danas neću piti“. Skupa sa saradnikom, angažovati se fizički: šetnja, fizički rad, da se skrene tok misli sa alkohola...

  obavezno pred saradnikom popiti dodatni razmućeni Esperal

  ♦ pronaći uzroke nastanka krize - skupa sa saradnikom, odmah izvršiti analizu prethodnih događaja, ponašanja i
       postupaka lečenog zavisnika i nastojati utvrditi šta je bilo „okidač“ za nastanak krize

  ako je kriza jačeg intenziteta i ne može se razrešiti sa saradnikom, obavezno se javiti nekom od članova Kluba
     lečenih alkoholičara ili klupskom terapeutu

  na prvom sledećem sastavnku Kluba, zajednički analizirati nastanak i tok krize i primeniti dobijene savete i iskustva

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11. Koje su karakterisitike alkoholičarskog ponašanja?

 PROMENA alkoholičarskog ponašanja je jedan od najvažnijih i najteže ostvarivih ciljeva  u lečenju alkoholizma
 kod alkoholnih zavisnika.

 Kao psihoaktivna supstanca, alkohol kod alkoholnog zavisnika vremenom stvara sekundarnu psihološku strukturu, koja se
 naziva alkoholičarsko ponašanje, koje postaje dominantno i prepoznaje se po sledećim karakteristikama:

 Karakterne osobine

 - Manipulisanje -  manipuliše svojom okolinom, negira sopstveni alkoholizam, da bi mogao i dalje piti. Pritom koristi
    odbrambene taktike  alkoholnih  zavisnika (minimiziranje, negacija, racionalizacija, projekcija i potiskivanje);

 - Lažljivost - ide skupa sa manipulisanjem. Alkoholni zavisnik u početku laže da bi prikrio svoj alkoholizam a kasnije
    počinje lagati u svim situacijama;

 - Sebičnost i egocentričnost - misli isključivo na sebe i svoje potrebe  i uvek daje prednost piću u odnosu na životne
    potrebe svoje porodice, što mu otežava ili onemogućava da prihvati ili saoseća sa problemima ostalih članova porodice;

 - Sveznalica - sve najbolje zna i uvek je u pravu;

 - Hvalisanje i obećanja bez pokrića - često se hvali i lako obećava, a obećanja ne ispunjava.

 Socijalna nezrelost

 - Neodgovornost – izbegava, odbija ili površno izvršava obaveze. Porodične obaveze najčešće prepušta bračnom partneru,
    na poslu je aljkav, a prijatelji ga ne interesuju;

 - Nesposobnost za porodični život - iskrivljuje bračne i roditeljske uloge. Ne može da pronađe i zadrži adekvatan posao,
    nema normalne odnose sa suprugom, ne učestvuje u vaspitanju dece;

 - Negativan stav prema autoritetima - često ignoriše autoritete i predstavlja se kao sveznalica. Izgubljeni autoritet u
    porodici pokušava nadoknaditi verbalnom i fizičkom agresivnošću, koja često prerasta u porodično nasilje;

 - Nedostatak samodiscipline - nedoslednost u ponašanju i delovanju, nema čvrst i jasan stav po bilo kom pitanju. Prema
    članovima porodice ima impulsivan i nedosledan stav, što dovodi do dicfunkcionalnosti u porodici;

 - Ograničena interesovanja - zbog preokupiranosti alkoholom, zanemaruje svoj lični izgled, porodične i poslovne
    obaveze i društveni život, što njegovu porodicu vodi u izolaciju;

 Emocionalna nezrelost

 - Nesposobnost izražavanja emocija - ne može i ne ume na pravi način da iskaže ljubav i osećanja prema porodici,
    rodbini i prijateljima;

 - Površan odnos sa ljudima - teško sklapa i održava prijateljstva, osim sa „kolegama po čaši”;

 - Promena raspoloženja - često menja raspoloženje u kratkom vremenskom periodu;

 - Slabo podnošenje neuspeha - brzo se iznervira i reaguje čak i na sitnice;

 - Razdražljivost i nasilnost - često postaje razdražljiv i nasilan i zlostavlja članove svoje porodice;

 - Ljubomora - veoma je ljubomoran, iako bez opravdanog razloga. Kod pojedinih alkoholnih zavisnika, kao psihička
    posledica alkoholizma javlja se i bolest zvana alkoholna ljubomora.

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT