POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u
porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje u
Klubovima
Glasila Klubova

 Bolničko ili intenzivno lečenje alkoholizma u Srbiji se vrši u državnim bolnicama i specijalizovanim  ustanovama i privatnim
 klinikama.

 Pregled državnih bolnica i ustanova za lečenje alkoholizma u Srbiji možete videti OVDE.

 BOLNIČKO LEČENJE je prva faza u lečenju alkoholizma i odvija se u bolničkim i polubolničkim uslovima.

Lečenje u bolničkim uslovima

 Dolaskom u bolničku sredinu, bez alkohola, uspostavlja se početna apstinencija, kao PREDUSLOV  daljeg lečenja
 alkoholizma. Prvo se obavlja detaljan zdravstveni pregled psihofizičkog stanja osobe  koja počinje lečenje. Rezultati tog
 pregleda su OSNOV  
za propisivanje daljih farmakoloških terapija.

 Lečenje u bolničkim uslovima traje 6-8 nedelja, a vrši se kroz kliničko lečenje (3-4 nedelje) i kroz dnevno-
 bolničku motivacionu grupu (3-4 nedelje).

KLINIČKO LEČENJE

 Ima za cilj poboljšanje psihofizičkog stanja lečene osobe. Vrši se detoksikacija i daju sredstva za  ubrzani oporavak organizma,
 kao i lekovi za utvrđene bolesti i oštećenja. Za stabilizaciju psihe i  prevazilaženje apstinencijalnih kriza daju se tablete za
 smirenje i Esperal.

 Kliničko lečenje traje 3-4 nedelje, a nastavlja se lečenjem u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi. Važno je napomenuti da se
 u dalje lečenje uključuje i saradnik, iz porodice ili radne sredine.

DNEVNO-BOLNIČKA MOTIVACIONA GRUPA

 je takođe bolnički način lečenja kome su ciljevi:

 - intenzivna edukacija o alkoholizmu
 - stvaranje početnog uvida u sopstveni alkoholizam i njegove posledice
 - produbljivanje početne motivacije za lečenje, kod lečene osobe i saradnika

 Ovi ciljevi se ostvaruju grupnom psihoterapijom, kroz međusobnu razmenu mišljenja i podršku na svakodnevnim sastancima
 grupe zavisnika koji se leče od alkohola.

 Shodno mišljenju psihijatra, uz saglasnost osobe na lečenju, određuje se početak uzimanja i dnevna doza ESPERALA. Esperal
 je
lek koji burno reaguje u dodiru sa alkoholom i koristi se kao pomoćno sredstvo protiv recidiva (ponovnog pijenja alkohola).

 Lečenje u dnevno-bolničkoj motivacionoj grupi traje 3-4 nedelje. Sledeća etapa intenzivne faze lečenja je lečenje u
  polubolničkim uslovima.

  Lečenje u polubolničkim uslovima

 Lečeni zavisnik od alkohola i njegov saradnik borave svako prepodne u bolnici, a ostalo vreme su kod kuće. Ovaj vid
 polubolničkog  lečenja naziva se dnevna bolnica.

DNEVNA BOLNICA

 Težište rada u dnevnoj bolnici je porodična rehabilitacija. Cilj je da se obrasci ponašanja alkoholičarske porodice
 (poremećeni  odnosi, loša komunikacija njenih članova i izmešane porodične uloge) definišu i poprave po novom - zdravom
 porodičnom modelu.

 Ovaj cilj se ostvaruje metodom sistematske grupne porodične terapije. Kroz razmenu mišljenja, konfrontaciju, pomoć i podršku
 drugih bračnih parova koji su na lečenju i imaju slične probleme, traže se rešenja za sopstvene teškoće.
U porodičnoj
 rehabilitaciji najvažniji faktori su aktivno učešće, iskrenost, upornost, vreme i postupnost.

 Lečenje u dnevnoj bolnici traje 8-10 nedelja.

 Napredak u lečenju tokom dnevne bolnice se sagledava kroz nekoliko etapa:

 a) Informativno predstavljanje - se vrši 2 nedelje po dolasku u dnevnu bolnicu. Lečeni zavisnik sagledava sopstveni
 alkoholizam, kroz svoje viđenje razvoja i posledica  bolesti.

 Kroz analizu predstavljanja terapeut i ostali članovi grupe ukazuju na ispoljene zablude i otpore prema daljem lečenju.
 Ove sugestije, a često i otvorena konfrontacija grupe prema ispoljenim otporima imaju za cilj da izazovu promenu
 alkoholičarskog ponašanja lečenog zavisnika.

 b) Veliko predstavljanjese vrši nakon 8-10 nedelja, i ono je glavna tačka cele bolničke faze lečenja. Od lečenog
 zavisnika
sad se očekuje iskren i kompletan uvid u sopstveni alkoholizam, sa jasno izraženim razlikama u shvatanju
 dešavanja u periodu alkoholizma i sada
,
tokom lečenja.

 Veliko predstavljanje simbolično i psihološki  označava definitivan raskid sa sopstvenim alkoholizmom i
 početak promena u ličnom i porodičnom životu.

 c) Rezime sa planom rehabilitacije - se daje na kraju bolničke faze lečenja. Obuhvata plan realnih promena na ličnom,
 porodičnom, profesionalnom i širem socijalnom planu, koje lečeni zavisnik i njegova porodica postavljaju sebi kao ciljeve
 lečenja za narednu godinu dana.

Time se završava bolničko lečenje alkoholizma.

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT