POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u
porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje u
Klubovima
Glasila Klubova

 Lečenje alkoholizma je dug i mukotrpan proces, koji se odvija postepeno i zahteva aktivno učešće zavisnika od  alkohola i
 saradnika iz porodice i/ili radne sredine. Za promenu alkoholičarkog ponašanja i modela  alkoholičarske porodice, prvo
 treba naučiti o alkoholizmu i steći uvid u sopstveni alkoholizam i  njegove posledice. Daljim aktivnim radom u grupi lečenih
 zavisnika, treba promeniti sopstveno ponašanje i odnos prema porodici, prijateljima, radnom mestu...

 Pošto je alkoholizam porodična bolest, u lečenje se OBAVEZNO uključuje i saradnik iz porodice  (najčešće bračni partner) i/ili
 neko blizak iz radne sredine. Alkoholizam se nije razvio na brzinu, pa se ne može ni izlečiti na brzinu.

Ciljevi lečenja alkoholizma

U lečenju alkoholizma apstinencija je samo nužan preduslov, a nikako nije cilj, jer SAMA APSTINENCIJA, BEZ
DRUGIH PROMENA NE ZNAČI NIŠTA
.

GLAVNI CILJ LEČENJA JE USPOSTAVLJANJE NOVOG-ZDRAVOG, UMESTO RANIJEG BOLESNOG ALKOHOLIČARSKOG
NAČINA ŽIVOTA.

 Uspostavljanje zdravog načina života će dovesti do boljeg psihičkog i fizičkog zdravlja, poboljšanja odnosa u porodici, na poslu
 i u socijalnoj sredini.

Motivacija i dolazak na lečenje

 Za razliku od drugih bolesti, kod alkoholizma najveći problem predstavlja sam dolazak na lečenje. 

Alkoholni zavisnik suštinski nikad ne dolazi dobrovoljno na lečenje, te je MOTIVACIJA za lečenje, na početku i  tokom
celog toka lečenja, IZUZETNO VAŽNA.

 Motivacija za prihvatanje lečenja zove se početna motivacija i ona je obično vezana za otklanjanje  pritiska pod kojim osoba
 dolazi na lečenje (razvod braka, otkaz u firmi, zdravstveno stanje…).

 Tokom bolničkog, a kasnije i produženog lečenja, radi se na izgradnji dodatne ili suštinske motivacije zavisnika i saradnika.
 Glavni motiv u daljem lečenju treba biti izgradnja zdravog načina života i takvu motivaciju treba dograđivati do kraja života.

Kako se vrši lečenje alkoholizma?

Lečenje alkoholizma se vrši farmakološki, psihološki (terapija i rehabilitacija) i/ili socijalno (grupna  porodična terapija).

Postupak lečenja se obavlja u 2 faze. Prva je faza bolničkog (intenzivnog) lečenja - gde se vrši farmakološko i
psihološko lečenje, a zatim sledi faza produženog lečenja  - socijalno lečenje grupnom porodičnom terapijom.
Treba naglasiti da se u lečenje, od početka, uklučuju i saradnici iz porodice i/ili radne sredine.

Detaljnije o BOLNIČKOM LEČENJU ALKOHOLIZMA, pročitajte OVDE.
Detaljnije o PRODUŽENOM LEČENJU ALKOHOLIZMA, pročitajte OVDE.

Gde se vrši lečenje alkoholizma u Srbiji?

BOLNIČKO LEČENJE ALKOHOLIZMA U SRBIJI se vrši u specijalizovanim ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti, državnim
i privatnim klinikama, bolnicama, psihijatrijskim službama i  odelenjima za alkoholizam.

PRODUŽENO LEČENJE ALKOHOLIZMA U SRBIJI se vrši u dnevnim bolnicama i klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji.

Pregled bolnica i ustanova za bolničko lečenje alkoholizma u Srbiji, vidite OVDE.
Pregled Klubova lečenih alkoholičara za produženo lečenje alkoholizma u Srbiji, vidite OVDE.
Kontakt podatke nekih od savetovališta za alkoholizam u Srbiji, vidite OVDE.

Koliko traje lečenje alkoholizma?

Lečenje alkoholizma formalno traje 3 godine (bolničko lečenje -1 god.+produženo lečenje - 2 god.), a suštinski
– do kraja života.

Razlog tome je što je alkoholizam recidivantna bolest, tako da se ni za jednog lečenog zavisnika ne može reći da je potpuno
izlečen. Nagon za ponovnim pijenjem alkohola dolazi iz centra za zadovoljstvo u mozgu, i ne postoji lek koji to može sprečiti.

          Kako doći na lečenje alkoholizma?

Redovnim putem, prvo se treba obratiti lekaru opšte prakse i tražiti uputnicu za najbližu bolnicu ili ustanovu koja se bavi
bolničkim lečenjem alkoholizma u Srbiji i prijaviti se na lečenje. Međutim, pošto su skoro svi alkoholni zavisnici u otporu i
odbijaju lečenje, u praksi se često dešava da oni budu dovedeni na lečenje kolima hitne pomoći ili u pratnji policije....
to je realnost, na žalost.

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT