POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT

Organi ZKLAS Plan rada ZKLAS Aktuelnosti iz ZKLAS Razvoj alkoholizma Razvoj alkoholizma u
porodici
Posledice alkoholizma Lečenje alkoholizma
u Srbiji
Bolničko lečenje Produženo lečenje Test alkoholone
zavisnosti
Česta pitanja o
alkoholizmu
Aktivnosti Klubova Produženo lečenje u
Klubovima
Glasila Klubova

  Faza produženog lečenja alkoholizma

 (rehabilitaciona faza) se nastavlja na intenzivnu fazu i traje od 1-2  godine, u zavisnosti od samog toka lečenja. Cilj ove faze
 lečenja je postizanje što bolje lične i  porodične rehabilitacije i resocijalizacije i povratak na novi, zdraviji način života.

 Praksa pokazuje da je ova najteža faza u celom lečenju alkoholizma.

 Zavisno od konkretne bolnice ili specijalizovane medicinske ustanove, produženo lečenje alkoholizma se vrši na jedan od
 sledeća dva načina:

Produžena rehabilitaciona grupa

 okuplja bračne parove i samce sa saradnicima. Oni održavaju sastanke u bolnici ili specijalizovanoj  ustanovi jednom nedeljno,
 u trajanju od 1,5-2 sata. Sastanke vodi porodični terapeut.

 Pri ulasku u grupu, svaki novi par se predstavi, tako da članovi grupe na samom početku uoče  probleme koje ima ta porodica.
 Kroz stručne savete terapeuta i razmenu praktičnih iskustava sa  ostalim članovima, radi se na poboljšanju funkcionisanja
 bračnog para u svim životnim situacijama, što je i suština uspešne porodične rehabilitacije.

 Lečenje u grupi traje godinu dana. Za to vreme su uspostavljaju novi porodični odnosi, zdrava komunikacija i ostale
 pozitivne promene.

 Za svaki par se na kraju pravi rezime lečenja i, u dogovoru sa terapeutom, odlučuje o daljim  povremenim kontrolnim
 pregledima i o uzimanju/neuzimanju Esperala. Esperal je lek koji burno reaguje u dodiru sa alkoholom i koristi se kao
 pomoćno sredstvo i "čuvar" protiv ponovnog pijenja alkohola - RECIDIVA.

Socioterapijski klub lečenih alkoholičara

 je nezaobilazan i veoma važan oblik produženog lečenja alkoholizma.  Osnovni zadaci i ujedno ciljevi produženog lečenja
 alkoholizma u Klubu  su:

-doživotna apstinencija
-maksimalno moguća rehabilitacija alkoholnog zavisnika i njegove porodice, i
-povratak na zdravi način života – BEZ ALKOHOLA.

 Detaljnije o produženom lečenju alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara, vidite  OVDE.

POČETNA ZAJEDNICA KLUBOVI ZAJEDNICE
ALKOHOLIZAM LITERATURA KONTAKT