Klubovi lečenih alkoholičara u regionu

Klubovi lečenih alkoholičara u regionu osnivaju se i rade već decenijama, a cilj njihovog rada je isti kao bilo gde u svetu, a to je – lečenje alkoholizma.

Kontakt podaci Klubova lečenih alkoholičara u regionu prikupljeni su sa javno objavljenih sajtova na internetu, a namenjeni su posetiocima sajta iz država regiona koje zanima rad i lečenje alkoholizma u klubovima lečenih alkoholičara.

Mnogim alkoholičarima upravo su klubovi lečenih alkoholičara bili zadnja slamka spasa od potpune propasti, izazvane bolešću zavisnosti – alkoholizmom.


Klubovi lečenih alkoholičara u regionu

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

Klubovi liječenih alkoholičara u kantonu Sarajevo

Klub liječenih alkoholičara „Stari grad“, Sarajevo

Klub liječenih alkoholičara Banja Luka

Zajednica klubova liječenih alkoholičara „Dr Vladimir Hudolin“, Mostar

Zajednica klubova Hercegovačko-neretvanske županije Dr Vladimira Hudolina


REPUBLIKA CRNA GORA

Klub liječenih alkoholičara „Zdravlje“, Igalo (Herceg Novi)


REPUBLIKA HRVATSKA

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

Adresar KLA i udruženje KLA u Hrvatskoj

Anonimni alkoholičari Hrvatske


REPUBLIKA SLOVENIJA

Anonimni alkoholiki Slovenija