Odbrambene taktike alkoholičara

Šta su odbrambene taktike alkoholičara?

Odbrambene taktike alkoholičara su mehanizmi njihove odbrane u cilju umanjenja ili negiranja sopstvenog alkoholizma, a nastaju tokom razvoja alkoholizma.

Odbrambene taktike su jedna od karakteristika alkoholičarskog ponašanja kod svih alkoholičara.


odbrambene taktike alkoholičara: negiranje vlastitog alkoholizma
odbrambene taktike alkoholičara: negiranje vlastitog alkoholizma

Kako nastaju odbrambene taktike alkoholičara?

Psihoaktivno dejstvo alkohola na mozak vremenom kod alkoholičara dovodi do promena ličnosti, karaktera i alkoholičarskog ponašanja.

Rezultat toga je da alkoholičari nisu u stanju  sagledati realno svoj alkoholizam.

Alkoholičari ne uviđaju razliku između ranijeg umerenog i sadašnjeg štetnog pijenja. Zato razvijaju i koriste odbrambene taktike, sa ciljem da izbegnu i negiraju za njih nepovoljnu stvarnost.

Alkoholičar ne prihvata i negira svoj alkoholizam. Alkohol mu je promenio stanje svesti i stvorio neki virtuelni svet u koji on zaista čvrsto veruje

Dakle, on je stvarno uveren da pije manje od drugih, da nema nikakvih zdravstvenih, problema u u porodici i na poslu, da ne troši na alkohol koliko mu supruga govori, da njemu ne treba lečenje i da on nije alkoholičar, itd…

U stvarnosti, primenom ovih odbrambenih taktika, alkoholičari faktički lažu i sebe i okolinu da oni „kao“ nisu alkoholičari, a istina je sasvim drugačija.

Vrste odbrambenih taktika alkoholičara

U odbrambene taktike alkoholičara spadaju:

♣ Minimiziranje je umanjivanje svih problema u vezi pijenja (količine popijenog pića, novca potrošenog za piće)

♣ Negacija je poricanje svih problema izazvanih pijenjem, pa i samog pijenja

♣ Racionalizacija je opravdavanje pijenja “nerazumevanjem okoline”

♣ Projekcija je prikazivanje događaja tako da se drugima pripisuju sopstvene greške izazvane pijenjem (“nije problem što sam vozio pijan, već policija naplaćuje kazne jer im je tako naređeno”)

♣ Potiskivanje je odbrana zaboravljanjem neprijatnih događaja u vezi sa pijenjem

♣ Socijalna komparacija je poređenje svog pijenja sa onima koji piju više, čime se umanjuje problem vlastitog alkoholizma

Odbrambene taktike alkoholičara i lečenje alkoholizma

Razobličavanje odbrambenih taktika kod alkoholičara je jedan od važnih i prvih zadataka u procesu lečenja alkoholizma u Srbiji.

Razobličavanje i prestanak korištenja odbrambenih taktika je korak ka promeni zaostalog alkoholičarskog ponašanja kod lečenih alkoholičara.

Lečeni alkoholičar koji apstinira nema više razloga da prikriva svoj alkoholizam, što znači da je glavni razlog postojanja odbrambenih taktika sada nestao.
Samim tim je lakše i prestati sa njihovim daljim korištenjem.

Iako teoretski to izgleda lako, praksa lečenja alkoholizma pokazuje da treba uložiti dosta truda i zalaganja da se odbrambene taktike alkoholičara eliminišu iz svakodnevnog života.