Odbrambene taktike alkoholičara

Odbrambene taktike alkoholičara su mehanizmi njihove odbrane u cilju umanjenja ili negiranja sopstvenog alkoholizma, a nastaju tokom razvoja alkoholizma.

Odbrambene taktike su jedna od karakteristika alkoholičarskog ponašanja kod svih alkoholičara.

Odbrambene taktike alkoholičara – kako nastaju?

Odbrambene taktike alkoholičara
Odbrambene taktike alkoholičara: negiranje vlastitog alkoholizma

Psihoaktivno dejstvo alkohola na mozak vremenom kod alkoholičara dovodi do promena ličnosti, karaktera i alkoholičarskog ponašanja. Rezultat toga je da alkoholičari nisu u stanju  sagledati realno svoj alkoholizam.

Alkoholičari ne uviđaju razliku između ranijeg umerenog i sadašnjeg štetnog pijenja. Zato razvijaju i koriste odbrambene taktike, sa ciljem da izbegnu i negiraju za njih nepovoljnu stvarnost.

Alkoholičar ne prihvata i negira vlastiti alkoholizam. Alkohol mu je promenio stanje svesti i stvorio neki njegov virtuelni svet u koji on zaista čvrsto veruje.

Dakle on je stvarno uveren da pije manje od drugih, da nema nikakvih zdravstvenih, problema u u porodici i na poslu, da ne troši na alkohol koliko mu supruga govori, da njemu ne treba lečenje i da on nije alkoholičar, itd……..

U stvarnosti, primenom ovih odbrambenih taktika, alkoholičari faktički lažu i sebe i okolinu da oni „kao“ nisu alkoholičari, a istina je sasvim drugačija.


Vrste odbrambenih taktika alkoholičara

U odbrambene taktike alkoholičara spadaju:

Θ Minimiziranje – je umanjivanje svih problema u vezi sa pijenjem (količine popijenog pića, novca potrošenog za piće)

Θ Negacija je poricanje svih problema izazvanih pijenjem, pa i samog pijenja

Θ Racionalizacija je opravdavanje pijenja “nerazumevanjem okoline”

Θ Projekcija je prikazivanje događaja tako da se drugima pripisuju sopstvene greške izazvane pijenjem (“nije problem što sam vozio pijan, već policija naplaćuje kazne jer im je tako naređeno”)

Θ Potiskivanje je odbrana zaboravljanjem neprijatnih događaja u vezi sa pijenjem

Θ Socijalna komparacija je poređenje svog pijenja sa onima koji piju više, čime se umanjuje problem vlastitog alkoholizma


Odbrambene taktike alkoholičara i lečenje alkoholizma

Jedan od ciljeva sagledavanja sopstvenog alkoholizma i analiza rehabilitacije tokom lečenja alkoholizma u klubu lečenih alkoholičara je upravo razobličavanje odbrambenih taktika kod lečenog alkoholičara.

 Razobličavanje odbrambenih taktika kod alkoholičara je jedan od prvih
i najvažnijih zadataka u lečenju alkoholizma u Srbiji.

Razobličavanje i prestanak korištenja odbrambenih taktika je jedan od koraka promene zaostalog alkoholičarskog ponašanja kod lečenih alkoholičara.

Lečeni alkoholičar koji apstinira nema više razloga da prikriva svoj alkoholizam, što znači da je glavni razlog postojanja odbrambenih taktika sada nestao. Samim tim je lakše prestati sa njihovim daljim korištenjem.

Treba naglasiti da je razobličavanje alkoholičarskih odbrambenih taktika samo jedan od (relativno lakših za ostvarenje) ciljeva u lečenju alkoholizma.


KORISNI LINKOVI

Odbrambene taktike alkoholičara – http://lazetic.blogspot.com/2015/06/alkoholizam-i-socio-psiholoske-posledice.html