Odbrambene taktike alkoholičara

Odbrambene taktike alkoholičara su mehanizmi njihove odbrane u cilju umanjenja ili negiranja sopstvenog alkoholizma.

Ove taktike nastaju tokom razvoja alkoholizma, kad alkoholičari nisu u stanju realno sagledati svoj alkoholizam.

Alkoholičari ne uviđaju razliku između ranijeg umerenog i sadašnjeg štetnog pijenja. Zato razvijaju i koriste mehanizme odbrane, sa ciljem da izbegnu i negiraju za njih nepovoljnu stvarnost.

Ovi mehanizmi odbrane se nazivaju odbrambene taktike alkoholičara i jedna su od karakteristika alkoholičarskog ponašanja kod svih alkoholičara.


Odbrambene taktike alkoholičara

U odbrambene taktike spadaju:

Θ Minimiziranje – je umanjivanje svih problema u vezi sa pijenjem (količine popijenog pića, novca potrošenog za piće)

Θ Negacija je poricanje svih problema izazvanih pijenjem, pa i samog pijenja

Θ Racionalizacija je opravdavanje pijenja “nerazumevanjem okoline”

Θ Projekcija je prikazivanje događaja tako da se drugima pripisuju sopstvene greške izazvane pijenjem (“nije problem što sam vozio pijan, već policija naplaćuje kazne jer im je tako naređeno”)

Θ Potiskivanje je odbrana zaboravljanjem neprijatnih događaja u vezi sa pijenjem

Θ Socijalna komparacija je poređenje svog pijenja sa onima koji piju više, čime se umanjuje problem vlastitog alkoholizma


Razobličavanje odbrambenih taktika kod alkoholičara je jedan od prvih zadataka u lečenju alkoholizma u Srbiji.