Klubovi Zajednice

Klubovi Zajednice su Klubovi lečenih alkoholičara koji su trenutno aktivni i članovi su Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije, a navedeni su u ovom pregledu.

U Srbiji trenutno aktivno radi 16 Klubova lečenih alkoholičara, od kojih su 15 članovi Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.

klupske aktivnosti_skupština kluba "lav" valjevo 2013
klupske aktivnosti:skupština kluba „lav“ valjevo 2013

Klubovi lečenih alkoholičara su nezamenjiv oblik produženog lečenja alkoholizma u Srbiji. Tokom pola veka postojanja, u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije se zalečilo na hiljade alkoholičara i njihovih saradnika.

Cilj rada Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Cilj rada Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji je maksimalno moguća lična i porodična rehabilitacija alkoholičara i njegove porodice, uz doživotnu apstinenciju i uspostavljanje zfravog života – BEZ ALKOHOLA.

vanklupske aktivnosti klubova_šah turnir vma 2011
vanklupske aktivnosti klubova: šah turnir vma 2011

Taj cilj se u Klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji realizuje kroz sprovođenje raznih planskih klupskih i vanklupskih aktivnosti.

Klubovi Zajednice lečenih alkoholičara Srbije


NAZIV KLUBA/ ADRESA/ MEJL ADRESA
Klub lečenih alkoholičara „Budućnost“/ Đure Jakšića 110 23300 Kikinda klabuducnost@zklas.org
Socio-psihoterapijski klub lečenih alkoholičara „Dunav“/ Seljačkih buna 85 21000 Novi sad darkojankovic1950@gmail.com; mlmuncan@gmail.com; kladunav@zklas.org
Socioterapijski klub lečenih alkoholičara „Gornjačka“/ Gornjačka 34 11000 Beograd
klagornjacka@zklas.org
Klub lečenih alkoholičara „Grbavica“/ Seljačkih buna 85 21000 Novi Sad
klagrbavica@zklas.org
Klub lečenih alkoholičara „Lav“/ Sinđelićeva 60 14000 Valjevo / klalav@zklas.org
Klub apstinenata „Mladost“/ Seljačkih buna 85 21000 Novi Sad/ klamladost@zklas.org
Klub lečenih zavisnika „Most“/ Jovana Jovanovića Lunge 1 17500 Vranje
klamost@zklas.org
Socioterapijski klub lečenih alkoholičara „Nada“ / Nikole Vujačića 26 11550 Lazarevac klanada@zklas.org
Porodični klub „Paunova“/ Paunova 2 11000 Beograd / klapaunovvrt@zklas.org
Klub lečenih alkoholičara „Skela“/ Višegradska 26 11000 Beograd
klaskela@zklas.org
Društvo apstinenata „Sombor“/ Apatinski put 38 25000 Sombor/ dasombor@zklas.org
Socioterapijski klub lečenih alkoholičara „VMA“/ Crnotravska 17 11000 Beograd
klavma@zklas.org
Klub lečenih alkoholičara „Vršačka kula“/ Stevana Nemanje 43 / klavrsackakula@zklas.org
Klub lečenih alkoholičara „Zemun“/ Lazara Savatića 3A 11080 Zemun / klazemun@zklas.org
Socioterapijska rehabilitaciona grupa lečenih alkoholičara „Železničar“/ Savska 23
11000 Beograd
/ stklazeleznicar@zklas.org
klubovi Zajednice – kontakt podaci