Produženo lečenje alkoholizma u Srbiji

Produženo lečenje alkoholizma u Srbiji je DRUGA FAZA U PROCESU LEČENJA ALKOHOLIZMA i nastavlja se na bolničko lečenje alkoholizma.


je postizanje maksimalno moguće rehabilitacije i resocijalizacije alkoholičara, saradnika i cele porodice. Produženo lečenje alkoholizma znači i izgradnju zdravog načina života – bez alkohola.

Put ka tom cilju zahteva: održavanje apstinencije, sagledavanje sopstvenog alkoholizma i PROMENU alkoholičarskog ponašanja i PROMENU modela alkoholičarske porodice.

Produženo lečenje alkoholizma u Srbiji zahteva od alkoholičara i saradnika vreme, lično angažovanje, upornost i kontinuitet u lečenju.
Ovi zahtevi i stalno prisutne apstinencijalne alkoholne krize čine fazu produženog lečenja najtežom u celom procesu lečenja alkoholizma.

Produženo lečenje je najteža faza u procesu lečenju alkoholizma

Trajanje produženog lečenja alkoholizma

PRODUŽENO LEČENJE ALKOHOLIZMA U SRBIJI FORMALNO TRAJE 1-2 GODINE, A SUŠTINSKI – DO KRAJA ŽIVOTA


Gde se vrši produženo lečenje alkoholizma u Srbiji?

Lečenje se vrši u specijalnim bolnicama-ustanovama-klinikama koje IMAJU FORMIRANU PRODUŽENU REHABILITACIONU GRUPU ILI KLUB LEČENIH ALKOHOLIČARA

Oblici produženog lečenja alkoholizma u Srbiji

Oblici produženog lečenja alkoholizma u Srbiji su:
produžena rehabilitaciona grupa, i
klub lečenih alkoholičara

Produžena rehabilitaciona grupa

Produžena rehabilitaciona grupa okuplja bračne parove i samce sa saradnicima u lečenju alkoholizma. Oni održavaju sastanke u bolnici ili specijalizovanoj ustanovi jednom sedmično, u trajanju od 1,5 – 2 sata. Sastanke vodi porodični terapeut.

Pri ulasku u grupu, svaki novi par se predstavi, tako da članovi grupe mogu uočiti probleme nove porodice.

Koristeći savete terapeuta i iskustava drugih parva iz grupe, alkoholičar i njegov bračni drug MENJAJU MODEL SVOJE ALKOHOLIČARSKE PORODICE.
Ponovno uspostavljanje harmonične i funkcionalne porodice je suština uspešne porodične rehabilitacije.

LEČENJE U PRODUŽENOJ REHABILITACIONOJ GRUPI TRAJE GODINU DANA

Za to vreme su uspostavljaju novi porodični odnosi, zdrava komunikacija i ostale pozitivne promene.

Za svaki par se na kraju pravi REZIME PRODUŽENOG LEČENJA ALKOHOLIZMA.

U dogovoru sa terapeutom, odlučuje se o daljim kontrolnim pregledima i uzimanju alkoholnog blokatora,kao zaštite protiv alkoholnog recidiva.

Produženo lečenje u Klubovima lečenih alkoholičara

Klubovi lečenih alkoholičara su nezamenjiv i veoma važan oblik produženog lečenja alkoholizma. Formiraju se i rade pri specijalnim bolnicama-ustanovama-klinikama.

Tokom 5 decenija postojanja, u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije se uspešno zalečilo više hiljada lečenih alkoholičara i članova njihovih porodica

Naravno, manji deo alkoholičara je napustio lečenje u Klubu lečenih alkoholičara i vratio se u stare vode alkoholizma, dok većina ipak ostaje i nastavlja lečenje.