Razvoj alkoholizma u porodici

Razvoj alkoholizma u porodici razara porodicu

Razvoj alkoholizma u porodici se dešava kad jedan ili više članova porodice piju alkohol.
Porodica u kojoj se razvio alkoholizam se naziva ALKOHOLIČARSKA PORODICA.
Brak u kome su jedan ili oba supružnika alkoholičari se naziva ALKOHOLIČARSKI BRAK.

U porodici alkohol najčešće pije otac, ređe majka a još ređe oba roditelja ili dete.

Kao i kod alkoholičara pojedinca, razvoj alkoholizma u porodici se odvija postepeno, kroz 4 međusobno povezane faze.

Alkoholizam kao bolest zavisnosti je karakterističan po tome što ne ostavlja posledice i ne obuhvata samo alkoholičara, već od njega oboleva i njegova porodica.

Alkoholizam je porodična bolest i od nje treba da se leči cela porodica

Razvoj alkoholizma kod jednog od članova porodice ugrožava ceo porodični sistem, njegovo funkcionisanje, čak i opstanak. Alkoholizam je uništio mnoge porodice u Srbiji i u svetu.

Da bi se održao sistem, ostali članovi porodice (supruga, deca) se prilagođavaju situaciji, uspostavljajući bolesnu ravnotežu, uz sve veću nefunkcionalnost.

Vremenom takva porodica postaje potpuno nefunkcionalna, odnosno alkoholičarska porodica.

Ta neverovatna težnja da se, uz sve veće probleme u funkcionisanju, porodica stalno dovodi u stanje ravnoteže, čini suštinu sistemskog shvatanja alkoholizma

(preuzeto iz knjige: „Alkoholizam – od prve do poslednje čaše“, autori: Dr Zoran Stanković, Dejan Begović, „Kreativni centar“, 2003. god)

Model razvoja alkoholizma u porodici

Alkoholog Prim. dr. Branko Gačić je dao model razvoja alkoholizma u porodici koji obuhvata 4 međusobno povezane faze:

♣ zajedničko negiranje
♣ zajednički problemi sa pseudo-rešenjima
♣ zajedničko dno i
♣ zajednička promena

RAZVOJ ALKOHOLIZMA U PORODICI – ZAJEDNIČKO NEGIRANJE

U porodici u kojoj jedan njen član pije, u početku svi negiraju problem.

Uporno se tvrdi da je stanje normalno i da alkoholičar pije kao i svi drugi. Pritom se navode osobe iz okoline koje piju puno više i imaju probleme zbog svog pića.

Čak i kad problemi zbog pijenja alkohola postanu vidljivi, bračni partner nalazi razna opravdanja i prilagođava se pijenju, što održava bolest.

Za okolinu se stvara fasada primernog braka, iako se prvi znaci disfunkcionalnosti već javljaju.

Razvoj alkoholizma u porodici pomalo uzima danak. Komunikacija je sve oskudnija i stereotipnija. Bračni partneri se udaljavaju.

RAZVOJ ALKOHOLIZMA U PORODICI – ZAJEDNIČKI PROBLEMI SA PSEUDO-REŠENJIMA

Alkohol je već postao deo života.
Supruga pokušava rešiti problem: svađama; ucenjivanjem; prosipanjem pića; kontrolisanjem; odbijanjem seksualnih odnosa; uvlačenjem dece i rodbine u sukob.

Alkoholičar se prilagođava ovoj situaciji: promenama pića ili stila pijenja; povremenim apstinencijama. Supruga preuzima sve uloge u porodici i većim angažovanjem nadoknađuje alkoholičarevu neefikasnost.

Alkoholičar postaje autsajder u porodici, a alkohol je glavni problem oko koga se vrti kompletna porodična organizacija i funkcionisanje.

RAZVOJ ALKOHOLIZMA U PORODICI – ZAJEDNIČKO DNO

U ovom periodu kriza postaje neizdrživa. Neuspešnost svih dosadašnjih pokušaja za rešavanje problema dovodi do ozbiljne krize bračnog sistema.

Kod bračnog partnera se često javlja ideja o lečenju, što alkoholičar uporno odbija.

Nastaje kritičan momenat u porodičnom funkcionisanju, često žena bežeći od problema napušta muža i dolazi do raspada porodične zajednice, alkoholičar je otkriven.

Jedna trećina brakova se raspadne zbog alkoholizma koji dovodi do zanemarivanja porodičnih odnosa i nebrige za decu.
Alkoholizam dovodi do emocionalnog i materijalnog osiromašenja porodice.
Dolazi do agresivnosti i nasilja u porodici, gde su česte žrtve deca.

U takvoj situaciji su moguća dva rešenja: razvod, ili pristupanje lečenju alkoholizma (uz učešće supruge).

ZAJEDNIČKA PROMENA – kao rezultat lečenja alkoholizma

Zajednička promena se odnosi na porodice koje su se uključile u lečenje alkoholizma.

Lečenje alkoholizma, osim apstinencije podrazumeva i promene u porodičnom sistemu i izgradnju zdravog modela porodičnih odnosa

Oba partnera počinju učiti nove uloge i oblike ponašanja, a i ostali članovi porodice se moraju prilagoditi novoj situaciji.
Ovde se prvenstveno misli na decu, ali i na roditelje, rodbinu, prijatelje i kolege na poslu itd. Ako se to ostvari, onda je apstinencija normalna posledica terapije.

Ako se promene ne dogode, onda se alkoholizam brzo vraća, jer nefunkcionalni porodični sistem može opstati jedino uz alkohol.

Treba uložiti puno napora da alkoholičarska porodica ponovo bude zdrava porodica

Alkoholizam i funkcionisanje porodice

Alkoholizam jednog ili više članova porodice utiče negativno na funkcionisanje porodice i na njene članove. Zdravlje porodice procenjuje se na osnovu uspešnosti njenog funkcionisanja i ona može biti funkcionalna i nefunkcionalna porodica.

FUNKCIONALNA PORODICA svojim članovima obezbeđuje psihofizičku sigurnost, intelektualno-edukativni razvoj, ekonomsku obezbeđenost, pravnu zaštitu. Test njene funkcionalnosti su krize i problemi koji se javljaju. Što je porodica funkcionalnija, to lakše rešava nastale probleme i krize.

Kod NEFUNKCIONALNIH PORODICA čak i manje krize i problemi dovode do kompletne blokade funkcionisanja porodice. Braneći se od raspada, nefunkcionalna porodica proizvodi simptom (bolest) kod jednog od svojih članova. To je obično najosetljiviji, najslabiji član.
Paradoksalno je, ali bolest je faktor koji zadržava porodicu na okupu u patološkoj homeostazi (bolesnoj ravnoteži), koja ima uticaj na sve članove.

Žena alkoholičara u alkoholičarskoj porodici

Žena alkoholičara je vrlo važan faktor u održavanju i lečenju alkoholizma u porodici. Naša okolina najčešće  ženu alkoholičara vidi kao mučenicu koja izaziva sažaljenje i koju treba zaštititi. Ne treba zanemariti ni naše patrijarhalno nasleđe, finansijsku zavisnost supruge i stambene probleme.

Sve to znatno određuje stav supruge, po kome je jedino rešenje trpljenje muževljevog alkoholizma. Stalnim prilagođavanjem situaciji u kući supruga ne samo da održava pijenje svog muža, već ga i štiti od posledica.

Zajednička osobina supruga alkoholičara je da su izrazito kontradiktorne. Žele da muž prestane piti, ali nisu kategorične u tome. Prete da će se razvesti, ali to ne učine.

Muž alkoholičarke u alkoholičarskoj porodici

Muž alkoholičarke je mnogo manje tolerantan i spreman trpeti ženin alkoholizam. Spremniji je na razvod i teško se uključuje u lečenje alkoholizma supruge kao saradnik.
U lečenju alkoholizma se za muževe kaže da su „loši saradnici u lečenju“.

Deca u alkoholičarskoj porodici

Deca u alkoholičarskoj porodici se formiraju kao ličnosti u nezdravoj atmosferi, a često su i žrtve porodičnog nasilja.

Odrastanje u takvoj porodici ostavlja višestruke i trajne posledice na decu u njihovom kasnijem životu.