KLUBOVI LEČENIH ALKOHOLIČARA U SRBIJI

O klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji

Klubovi lečenih alkoholičara u Srbiji su oblik produženog lečenja alkoholizma. Oni postoje već decenijama u Srbiji, a formiraju se i rade pri bolnici ili ustanovi specijalizovanoj za lečenje alkoholizma u Srbiji.
Klub lečenih alkoholičara čine: stručni tim, predsedništvo, lečeni alkoholičari i njihovi saradnici.


Namena i zadatak Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

Namena i glavni zadatak Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji je produženo lečenje alkoholizma.

Cilj produženog lečenja alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara je uspešna rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih porodica, u skladu sa savremenim naučnim znanjima iz alkohologije.

Osnivanje klubova lečenih alkoholičara u Srbiji

simbol kluba "palmotićeva" beograd
simbol kluba „palmotićeva“ beograd

Prvi klub lečenih alkoholičara u Republici Srbiji je osnovan na Institutu za mentalno zdravlje (Palmotićeva 37) u Beogradu 16.03.1963. godine. Klub se zvao „Subotom u 18 časova“.

Dalje formiranje Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji nastavljeno je 70-tih i 80-tih godina 20. veka.

OSNIVANJE KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA U SRBIJI

NAZIV KLUBA I MESTODATUM OSNIVANJA
STKLA „Palmotićeva“ Beograd 16.03.1963.
STKLA „Gornjačka“ Beograd april 1963.
KLA „Grbavica“ Novi Sad 04.12.1968.
KLA „Skela“ Beograd 24.02.1974.
KLA „Budućnost“ Novi Sad 05.05.1976.
SKLA „VMA“ Beograd 17.03.1977.
KLA „Vršačka klula“ Vršac 12.12.1977.
KLA „Zemun“ Zemun 24.02.1984.
DA „Sombor“ Sombor 20.09.1985.
KA „Mladost“ Novi Sad 19.12.1987.
KLA „Lav“ Valjevo 29.03.1989.
STKLA „Dunav“ Novi Sad 15.05.1993.
KULA „Zdrav život“ Beograd 28.02.1996.
STRGLA „Železničar“ Beograd 12.11.1996.
KLZ „Most“ Vranje 18.03.1998.
STKLA „Nada“ Lazarevac juni 2005.
KLZ „Paunov vrt“ Beograd 10.04.2014.

Trenutno u Srbiji ima 16 aktivnih Klubova lečenih alkoholičara, od kojih su 15 članovi Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.

simbol kluba "mladost" novi sad
simbol kluba „mladost“ novi sad
simbol kluba "most" vranje
simbol kluba „most“ vranje
simbol kluba "paunova" beograd
simbol kluba „paunova“ beograd
simbol kluba "zdrav život" beograd
simbol kluba „zdrav život“ beograd

Ko su članovi Kluba lečenih alkoholičara?

Uz terapeute, članovi Kluba lečenih alkoholičara su lečeni alkoholičari i njihovi saradnici, koji su prethodno završili bolničko lečenje alkoholizma.

Član Kluba može biti i lice koje nije alkoholičar, a želi se uključiti u rad Kluba, po izričitom odobrenju stručnog tima Kluba, uz prihvatanje ciljeva i pravila rada Kluba.

Kako postati član Kluba lečenih alkoholičara u Srbiji?

Prvo se treba prijaviti bolnici ili medicinskoj ustanovi i završiti bolničko lečenje. Zatim se treba prijaviti u Klub, čime se stiče status kandidata za prijem u članstvo.
Nakon praćenja rada i predstavljanja kandidata Klubu, izglasava se prijem u članstvo Kluba lečenih alkoholičara.

Uloga Klubova lečenih alkoholičara u lečenju alkoholizma u Srbiji

Uloga Klubova lečenih alkoholičara u lečenju alkoholizma u Srbiji je neprocenjiva i nezamenjiva, o čemu svedoči njihov višedecenijski kontinuirani rad i hiljade zalečenih alkoholičara.

O ulozi Klubova u produženom lečenju alkoholizma najbolje govore sami alkoholičari – u Biltenima i u iskustvima lečenih u Klubovima Srbije.

Naravno da je pri lečenju alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara bilo i biće i dalje odustajanja, propijanja, ponovnog lečenja, ali veliki broj upornih i USPEVAJU…..

Osim Klubova lečenih alkoholičara, ne postoji drugo mesto u Srbiji gde se alkoholičari i saradnici u lečenju mogu lečiti od alkoholizma DOŽIVOTNO

Mnogim alkoholičarima Klub lečenih alkoholičara je bio poslednja slamka spasa. Klub su prihvatili kao drugu porodicu i pomaži drugima u Klubu 10, 15 čak i 20 godina. Takvi primeri najbolje pokazuju ulogu Kluba u produženom lečenju alkoholizma.