Produženo lečenje alkoholizma u klubovima Srbije

Na produženo lečenje alkoholizma u klubovima lečenih alkoholičara Srbije se uključuju bračni parovi i samci koji su prethodno završili bolničko lečenje.

Ciljevi produženog lečenja alkoholizma u klubovima

Osnovni ciljevi produženog lečenja alkoholizma u klubovima lečenih alkoholičara Srbije su:
 – doživotna apstinencija
 – maksimalno moguća lična i porodična rehabilitacija i resocijalizacija lečenih
alkoholičara i njihovih porodica, i

 – povratak na novi, zdraviji način života – BEZ ALKOHOLA.

Put postizanja ovih ciljeva je dugačak i trnovit, zahteva puno napora i odricanja, ali uz dobru motivaciju i lično angažovanje lečenog alkoholičara i saradnika, može se ostvariti.


Metod rada klubova u produženom lečenju alkoholizma u Srbiji

Osnovni metod rada produženog lečenja alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije je grupna sistemska porodična psihoterapija.

Porodica se tretira kao sistem, zasnovan na odnosima njenih članova. Pošto je zbog alkoholizma taj sistem u alkoholičarskim porodicama narušen, cilj sistemske porodične psihoterapije je da se ti odnosi poprave.

Kroz razgovor u grupi alkoholičara i saradnika, dobijaju se psihološki saveti za poboljšanje komunikacija i uspešno prevazilaženje porodičnih odnosa i problema. Dakle, razgovori u grupi trebaju rezultovati PROMENOM PONAŠANJA alkoholičara i saradnika prema sebi, porodici i društvu.

Šta podrazumeva grupna sistemska porodična psihoterapija?

Grupna sistemska porodična psihoterapija podrazumeva iskreni razgovor grupe porodica u Klubu o ličnim problemima iz lečenja alkoholizma, tj. lične i porodične rehabilitacije. Takođe podrazumeva poverljivost među članovima kluba lečeniha alkoholičara da razgovori ostaju među članovima Kluba lečenih alkoholičara. Nečija intima se ne deli sa svakim.


Produženo lečenje alkoholizma u klubovima

Po dolasku u klub, svaki novi član i saradnik se predstave klubu radi upoznavanja sa njegovom ličnom i porodičnom situacijom.

Socioterapijsku grupu čine alkoholičari i njihovi saradnici. Grupa radi na principima iskrenosti, dobronamerne kritike, poverenja i spremnosti za pomoć svakom članu Kluba.

Uz poštovanje pravila ponašanja u apstinenciji i kroz aktivan višegodišnji rad u klubu, izgrađuje se novi model zdravog funkcionisanja u porodici i društvu.

Uz savete terapeuta i kroz grupnu sistemsku porodičnu psihoterapiju alkoholičari i njihovi saradnici razmenjuju iskustava sa drugim porodicama u klubu i primenjuju ih kod sebe.

Iznošenje i rešavanje problema oko lične i porodične rehabilitacije pred grupom alkoholičara i saradnika je sve drugo samo ne „ugodni razgovor“. Suočavanje
sa samim sobom, sa mišljenjima, iskustvima i stavovima grupe često je veoma bolno – ali zato i veoma LEKOVITO.

Za praćenje toka i napretka produženog lečenja alkoholizma, alkoholičari i saradnici povremeno na Klubu vrše analize lične i porodične rahabilitacije. Kroz sugestije i lična iskustva ostalih članova Kluba, ukazuje im se na propuste i daju preporuke za uspešnije lečenje.

Na taj način, alkoholičari menjaju svoje alkoholičarsko ponašanje, a samim tim i odnose u svojoj porodici.

Produženo lečenje u klubovima - analize rehabilitacije
Analize rehabilitacije: praćenje toka produženog lečenja

Produženo lečenje alkoholizma u klubovima – koliko traje?

Trajanje produženog lečenja alkoholizma u Klubu uslovljeno je prirodom i stepenom razvoja samog alkoholizma. Produženo lečenje alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije formalno traje 1-2 godine, a suštinski – do kraja živora.

U LEČENJU ALKOHOLIZMA NEMA INSTANT REŠENJA, tako da je i produženo lečenje alkoholizma dugotrajan i mukotrpan proces.

Samo motivacija, istrajnost i upornost, spremnost na promene i prihvatanje saveta drugih mogu dovesti do uspešnog zalečenja alkoholizma.

Produženo lečenje u Klubu traje doživotno
Trajanje produženog lečenja alkoholizma u Klubu

Pošto su iskustva i podrška koji se dobijaju u Klubu lečenih alkoholičara nešto dragoceno, lečeni alkoholičari i saradnici često ostaju u Klubu po 10 i više godina, prihvatajući ga kao svoju drugu porodicu.

Tamo su stekli nove prijatelje koji imaju slične probleme i mogu ih razumeti i pomoći im u lečenju alkoholizma.


Uloga Klubova u produženom lečenju alkoholizma u Srbiji

Uloga Klubova lečenih alkoholičara Srbije u produženom lečenju alkoholizma je NEZAMENJIVA I NEPROCENJIVA, jer su Klubovi jedino mesto gde se alkoholičari i njihovi saradnici mogu lečiti DO KRAJA ŽIVOTA.

Aktivno učešće lečenog alkoholičara i saradnika u radu i aktivnostima Zajednice klubova i u aktivnostima klubova lečenih alkoholičara značajno doprinosi uspešnijem napretku produženog lečenja u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije.


Vezani članci

KLUBOVI ZAJEDNICE

RAD KLUBOVA U LEČENJU ALKOHOLIZMA

ISKUSTVA LEČENIH U KLUBOVIMA SRBIJE

KLUBOVI U REGIONU


Produženo lečenje alkoholizma u klubovima Srbije – u medijima

Klub kao most do zdravlja, Klub „Lav“, Valjevo

♣  Za čašicom sve više potežu žene i omladinci (www.dnevnik.rs)