LEČENJE ALKOHOLIZMA U SRBIJI

O lečenju alkoholizma u Srbiji

LEČENJE ALKOHOLIZMA U SRBIJI
je dugotrajan PROCES u kome se kroz faze bolničkog i produženog lečenja vrši lečenje ALKOHOLNE ZAVISNOSTI I POSLEDICA ALKOHOLIZMA.


CILJ LEČENJA ALKOHOLIZMA
je maksimalno moguća lična i porodična rehabilitacija i resocijalizacija, uz doživotnu apstinenciju.
Lična i porodična rehabilitacija se ostvaruju kroz uspostavljanje novog – ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA.


TRAJANJE LEČENJA ALKOHOLIZMA

Lečenje alkoholizma formalno traje 3 godine (bolničko lečenje – 1 godinu + produženo lečenje – 2 godine), a suštinski traje do kraja života.

Razlog tome je što je alkoholizam RECIDIVANTNA BOLEST.

Nagon za ponovnim pijenjem alkohola ostaje u mozgu alkoholčara do kraja života i nema leka koji to može sprečiti.

Zbog stalne mogućnosti nastanka recidiva, ALKOHOLIZAM SE NIKAD NE MOŽE POTPUNO IZLEČITI, VEĆ SAMO ZALEČITI.

SARADNIK U LEČENJU ALKOHOLIZMA
Alkoholizam je porodična bolest i u lečenje se obavezno uključuje i saradnik. Saradnik je najčešće iz porodice (bračni partner, dete ili roditelj), neko od rodbine, prijatelja ili kolega sa posla.

Faze lečenja alkoholizma u Srbiji

Faze lečenje alkoholizma u Srbiji se nadovezuju jedna na drugu, po sledećem:

I faza je BOLNIČKO LEČENJE ALKOHOLIZMA (bolnička ili intenzivna faza).
Bolničko lečenje obuhvata farmakološko i psihološko lečenje alkoholičara u bolnici/ustanovi za lečenje alkoholizma.

II faza je PRODUŽENO LEČENJE ALKOHOLIZMA (produžena ili rahabilitaciona faza).
Produženo lečenje obuhvata socijalno lečenje alkoholičara i saradnika kroz grupnu porodičnu psihoterapiju u Klubu lečenih alkoholičara.

Sadržaj lečenja alkoholizma u Srbiji

Lečenje alkoholizma u Srbiji obuhvata mere i postupke za istovremeno lečenje glavnih simptoma alkoholizma – ALKOHOLNE ZAVISNOSTI i POSLEDICA alkoholizma.

LEČENJE ALKOHOLNE ZAVISNOSTI
se vrši kroz uspostavljanje i održavanje alkoholne apstinencije, kao nužnog preduslova lečenja.

Na početku lečenja, a po odobrenju lekara, za lakše održavanje apstinencije se kao pomoćno sredstvo koriste alkoholni blokatori

U daljem lečenju, alkoholičar snagom volje i svesnom odlukom održava svoju apstinenciju.

Lečeni alkoholičar i saradnik u lečenju uče kako prepoznati i prevazići alkoholne apstinencijalne krize.

Takođe, naučiće šta trebaju preduzeti za sprečavanje alkoholnog recidiva.

LEČENJE POSLEDICA ALKOHOLIZMA
obuhvata aktivne mere i postupke lečenog alkoholičara i saradnika:

– mere za poboljšanje psihičkog i fizičkog zdravlja
– promenu alkoholičarskog ponašanja kod alkoholičara
– porodičnu rehabilitaciju i uspostavljanje zdravih porodičnih odnosa
– resocijalizaciju alkoholičara i njegove porodice u društvenoj sredini

bolnica za lečenje alkoholizma
bolnica za lečenje alkoholizma
bolničko lečenje je prva faza lečenja alkoholizma
bolničko lečenje je prva faza lečenja alkoholizma
produženo lečenje alkoholizma
produženo lečenje alkoholizma

Oblici lečenja alkoholizma u Srbiji

su višestruki i razlikuju se po mestu i ulozi u procesu lečenja alkoholizma:

Oblici bolničkog lečenja su: dispanzersko lečenje; kliničko lečenje;  dnevno-bolnička motivaciona grupa i dnevna bolnica.
Oblici produženog lečenja su: produžena rehabilitaciona grupa i Klub lečenih alkoholičara.

Gde se leči alkoholizam u Srbiji?

Lečenje alkoholizma u Srbiji se vrši u
bolnicama i ustanovama specijalizovanim za lečenje alkoholizma (bolničko lečenje), i
klubovima lečenih alkoholičara Srbije (produženo lečenje)


Ovde je dat opšti model lečenja alkoholizma u Srbiji. O konkretnom modelu ili programu lečenja svake od bolnica i ustanova za lečenje alkoholizma, odlučuju njihovi stručni organi.

Kako dovesti alkoholičara na lečenje?

Za dolazak na lečenje, najpre treba od lekara opšte prakse zatražiti uputnicu za bolnicu ili ustanovu koja vrši lečenje i prijaviti se. Na prvi pogled, veoma prosto, međutim…

Za razliku od drugih bolesti, najveći problem u lečenju alkoholizma upravo je sam dolazak alkoholičara na lečenje.

Alkoholičar sa svešću izmenjenom usled dejstva alkohola uopšte ne shvata svoju bolest i ne prihvata lečenje.
Pošto je svaki alkoholičar u otporu prema sopstvenom lečenju, to znači da NEMA SUŠTINSKE DOBROVOLJNOSTI ZA DOLAZAK NA LEČENJE ALKOHOLIZMA.

Alkoholičar na lečenje uvek dolazi pod pritiskom iz porodice ili firme, po sudskoj meri obaveznog lečenja alkoholizma, u kolima hitne pomoći ili u pratnji policije….Takva je realnost, na žalost….

Kako ubediti alkoholičara da prihvati lečenje?

saznajte u članku „AKO ALKOHOLIČAR NE PRIHVATA POMOĆ“

Uloga i vrste motivacije u lečenju

Nijedan alkoholni zavisnik neće priznati da je alkoholičar, a kamoli da treba ići na lečenje. To znači da su kod alkoholičara uvek prisutni otpori prema sopstvenom lečenju.

Ako tome dodamo činjenicu da održavanje alkoholne apstinencije za alkoholičare nije uopšte lako, postaje jasno da je uloga motivacije u lečenju alkoholizma IZUZETNO VAŽNA.

Postoje dve vrste motivacije u lečenju alkoholizma, i to:
– početna motivacija, i
– suštinska motivacija

Početna motivacija

Motivacija za prihvatanje lečenja je POČETNA MOTIVACIJA.  

Početna motivacija je uvek vezana za otklanjanje pritiska pod kojim alkoholičar dolazi na lečenje: razvod braka, otkaz u firmi, zdravstveno stanje, sudska mera obaveznog lečenja alkoholizma itd…

Treba naglasiti da mnogi alkoholičari početnu motivaciju za lečenje posmatraju kao „nužno zlo“, malo će se lečiti dok se situacija ne smiri, a onda nastaviti po starom.

Zato je važno što pre pokrenuti kod alkoholičara proces razvijanja dodatne (suštinske) motivacije za lečenje

Suštinska motivacija

Motivacija za nastavak lečenja alkoholizma je DODATNA ILI SUŠTINSKA MOTIVACIJA.

Na početku lečenja, suštinska motivacija pomaže u savladavanju alkoholičarevih otpora prema sopstvenom lečenju.
Kasnije, suštinska motivacija je usmerena na glavni cilj lečenja – izgradnju ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA.

Izgradnja suštinske motivacije

se vrši tokom celog trajanja lečenja alkoholizma, odnosno do kraja života.

Izgrađivati motivaciju tokom lečenja alkoholizma znači pre svega određivati CILJEVE sopstvenog lečenja, jer su ciljevi najjači pokretači motivacije.

Takođe, ostvareni ciljevi prestaju biti motivacioni faktor i moraju se ZAMENITI NOVIM CILJEVIMA LEČENJA ALKOHOLIZMA