O Zajednici

O Zajednici klubova lečenih alkoholičara Srbije

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije (ZKLAS, Zajednica) je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, interesna i humanitarna organizacija, socijalno – zdravstvenog smera.

Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije  je matično udruženje terapeuta, klubova lečenih alkoholičara (KLA) i pojedinaca koji su dobrovoljno udruženi u Zajednicu.

Osnovana je 17. aprila 1976. godine u Beogradu i radi na osnovu SATUTA. Zajednica je upisana u Registar udruženja i ima svojstvo pravnog lica, svoj pečat i štambilj.

U privremenom članstvu Svetske zajednice klubova lečenih alkoholičara (WACAT) je od 2011.godine.

Koji je osnovni zadatak Zajednice klubova?

Zajednica klubova preko 40 godina neposredno ili u saradnji sa drugim organima i organizacijama aktivno radi na preduzimanju i poboljšanju mera prevencije i lečenja alkoholizma u Srbiji, i promovisanju zdravog načina života – BEZ ALKOHOLA.


Sa kime sarađuje Zajednica?

Radi ostvarenja svog osnovnog zadatka – lečenja alkohlizma u Srbiji, Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije ostvaruje saradnju sa:
– Svetskom zajednicom klubova lečenih alkohličara – WACAT;
– Udruženjima Klubova lečenih alkholičara iz republika bivše Jugoslavije;
– Klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji i regionu;
– Ministarstvom zdravlja Republike Srbije;
– Komorom socijalne zaštite Srbije;
– Lekarskom Komorom Srbije;
– Centrima za socijalni rad;
– bolnicama i ustanovama za lečenje alkoholizma u Srbiji, itd…

Zajednica je decenijama razvijala svoju delatnost i danas predstavlja ozbiljno udruženje koje povezuje Klubove lečenih alkoholičara Srbije i njihove terapeute.
Detaljnije o Zajednici


Utvrđivanje alkoholne zavisnosti Jeste li postali alkoholni zavisnik?
Jeste li postali alkoholni zavisnik?

 

POGLEDAJTE TEST I POTPUNO ANONIMNO UTVRDITE  JESTE LI POSTALI ALKOHOLNI ZAVISNIK.

∇∇∇   KLIKNITE NA SLIKU ISPOD  ∇∇∇

Test za utvrđivanje alkoholne zavisnosti
Test utvrđivanja alkoholne zavisnosti

 


Aktuelnosti iz Zajednice klubova


20. februar 2019.

Pripreme za Plenum u Sremskoj Mitrovici

U Zajednici i klubovima lečenih alkoholičara Srbije trenutno su u toku pripreme za Plenum Zajednice, koji će se održati 23. marta 2019. u Sremskoj Mitrovici.

Tema Plenuma je: „Šta dajem drugima i šta sam dobio od drugih?“


10. oktobar 2018.

34. Simpozijum i 36. Skupština Zajednice u Kraljevu

U organizaciji Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije i Komore Socijalne zaštite Srbije, u Kraljevu je od 04 -06. oktobra 2018. uspešno održan 34. Simpozijum sa međunarodnim učešćem i 36. Skupština Zajednice.

Tema Simpozijuma je bila: „Zavisnosti – bekstvo od ljudi – bekstvo od sebe“.

O Klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji

Iako imaju nezamenjivu i nemerljivu ulogu u produženom lečenju alkoholizma, o Klubovima lečenih alkoholičara u Srbiji se kod nas nedovoljno zna.

Jedan od ciljeva ovog sajta je upravo promovisanje rada i uloge Zajednice i Klubova lečenih alkoholičara u lečenju alkoholizma u Srbiji.


Osnivanje Klubova lečenih alkoholičara u Srbiji i svetu

Osnivanje klubova lečenih alkoholičara kod nas povezano je sa stvaranjem organizacije „Anonimni alkoholičari“.

U Americi se 1935. godine stvara organizacija „Anonimni alkoholičari“ (AA), koja zastupa stav da je alkoholizam bolest. Njeni osnivači su Bil i Bob, bivši alkoholičari. Organizacija danas broji preko dva miliona članova širom sveta.

Organizacija „Anonimni alkoholičari“ je poslužila kao model za formiranje Klubova lečenih alkoholičara u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji.

Osnivanje prvog Kluba u Srbiji
Osnivanje prvog kluba u Srbiji_“Palmotićeva“

Prvi klub lečenih alkoholičara u Srbiji je osnovan u Beogradu 16.03.1963. godine.

Dalje formiranje Klubova lečenih alkoholičara, kao vida produženog lečenja alkoholizma u Srbiji nastavljeno je 70-tih i 80-tih godina 20. veka.

Osnivanje KLA u Srbiji
Osnivanje klubova u Srbiji

U današnje vreme, broj aktivnih klubova u Srbiji je promenjiv i kreće se oko 20.

Trenutno u Srbiji ima 17 aktivnih Klubova, od kojih su 16 članovi Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.


Šta je to Klub lečenih alkoholičara (Klub, KLA)?

Klub lečenih alkoholičara (Klub, KLA) u Srbiji je oblik produžnog lečenja alkoholizma.

Formira se i radi pri bolnici ili ustanovi specijalizovanoj za lečenje alkoholizma u Srbiji.
Klub čine: stručni tim, predsedništvo, lečeni alkoholičari i njihovi saradnici.

Namena Kluba lečenih alkoholičara  u Srbiji je produženo lečenje alkoholizma alkoholičara i njihovih porodica.

Glavni zadatak Kluba je produženo lečenje, rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih porodica, u skladu sa savremenim naučnim znanjima iz alkohologije.


 Glavni cilj produženog lečenja u Klubu

Uz očuvanje apstinencije kao nužni preduslov, glavni cilj produženog lečenja u Klubu je uspostavljanje zdravog ličnog i porodičnog načina života, umesto ranijeg alkoholičarskog.

Taj novi način života podrazumeva i donosi poboljšanje fizičkog i psihičkog zdravlja i bolje porodično, profesionalno i socijalno funkcionisanje.

Ko su članovi Kluba lečenih alkoholičara?

Članovi Klubova su alkoholni zavisnici i njihovi saradnici, koji su završili bolničko lečenje alkoholizma u bolnici ili ustanovi specijalizovanoj za lečenje alkoholizma.

Član Kluba može biti i lice koje nije alkoholni zavisnik, a želi se uključiti u rad Kluba, po izričitom odobrenju stručnog tima kluba, uz prihvatanje ciljeva i pravila rada Kluba.


Kako postati član Kluba lečenih alkoholičara u Srbiji?

Prvo se treba prijaviti medicinskoj ustanovi i završiti bolničko lečenje. Potom se treba prijaviti u Klub, čime se stiče status kandidata za prijem u članstvo.

Nakon praćenja rada i predstavljanja kandidata Klubu, izglasava se prijem u članstvo Kluba.


Uloga Klubova u lečenju alkoholizma u Srbiji

Uloga Klubova lečenih alkoholičara u lečenju alkoholizma u Srbiji je neprocenjiva i nezamenjiva.

Osim Klubova lečenih alkoholičara, ne postoji drugo mesto u Srbiji gde se alkoholičar može lečiti od alkoholizma DOŽIVOTNO.

Klubovi lečenih alkoholičara su nezamenjivi oblik produženog lečenja alkoholizma u Srbiji.

 

Uloga Kluba u lečenju
Uloga Kluba u lečenju alkoholizma u Srbiji

Kakva je uloga Klubova u produženom lečenju alkoholizma najbolje govore sami alkoholni zavisnici – u Biltenima ili u iskustvima lečenih u Klubovima Srbije.


Uspešnost lečenja alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije

Kroz 4 decenije postojanja, hiljade alkoholičara i saradnika su se zalečile u klubovima lečenih alkoholičara Srbije.

Na početku rada, u  klubovima je korišten socijalni model terapije alkoholizma. Rezultati: oko 1/3 lečenih u klubovima održava apstinenciju, 1/3 povremeno pije, a 1/3 se ponovo vraća alkoholizmu.

Uvođenjem porodičnog sistemskog modela terapije od 1980. godine, procanat alkoholičara uspešno zalečenih u klubovima se povećao na oko 75%.

Možda nekome ovaj procenat zalečenja u Klubovima izgleda mali, ali BOLJEG REŠENJA OD KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA U SRBIJI TRENUTNO NEMA.

Naravno da u Klubovima i dalje ima odustajanja, propijanja, ponovnog lečenja, ali veliki broj upornih i USPEVAJU…..

Zaključak: prihvatanje i aktivno učešće u lečenju sopstvenog alkoholizma u Klubovima lečenih alkoholičara Srbije daje alkoholičaru velike šanse za uspešno zalečenje.


Detaljnije o radu Klubova….

O Alkoholizmu

O alkoholizmu kao bolesti zavisnosti, kod nas u Srbiji a i u celom svetu se zna veoma malo. Govoriti o alkoholizmu, znači govoriti o BOLESTI koja je na trećem mestu po smrtnosti u svetu.

Darvinova misao o alkoholizmu
Darvin_o alkoholizmu

Osnovni pojmovi o alkoholizmu

Osnovni pojmovi o alkoholizmu odbuhavataju pre svega ALKOHOL, jer bez alkohola – nema ni alkoholizma.

Šta je alkohol?

Alkohol – Etanol je hemijsko jedinjenje C2H2OH (etanol), i on je pre svega otrov.

Alkohol – Metanol je hemijsko jedinjenje CH3OH. Veoma je otrovan. Dovodi do teškog trovanja praćenog jakim stomačnim tegobama, slepilom i smrću zbog paralize disanja. Poznati su slučajevi masovnog trovanja pićima od metanola.

Prirodna alkoholna pića nastaju vrenjem šećera iz voća, žitarica, meda i mleka.

Veštačka alkoholna pića se prave od čistog alkohola i raznih dodataka. Žestoka alkoholna pića se dobijaju destilacijom fermentovane smese i jača su od prirodnih.

Alkohol je i psihoaktivna supstanca, koja delujući na mozak menja raspoloženje i ponašanje osobe koja ga pije.

Svojim psihoaktivnim dejstvom, alkohol osobu postepeno uvodi u alkoholnu zavisnost, a prestanak pijenja dovodi do apstinencijalne alkoholne krize.


Zašto ljudi piju alkohol?

Odgovor je veoma prost – ZBOG UŽIVANJA. Svi drugi „razlozi“ – radosni i tužni događaji (od rođenja, mature, venčanja… do sahrane) su samo POVODI za pijenje.

Na početku pijenja, alkohol na mozak zaista deluje stimulativno. On „diže“ raspoloženje, daje osećaj svemoći i pomaže ljudima da „zaborave“ muke koji ih tište. Međutim…

Verovatno niko ne očekuje da će kasnije taj isti alkohol delovati na njega depresivno.


Istorijat alkohola i alkoholizma

Istorijat alkohola i alkoholizma seže u praistoriju. Arheološki nalazi potvrđuju da su stari Vavilonci proizvodili pivo još u 7. veku p.n.e, a Sumerci u 6. veku p.n.e.

Vino se proizvodilo u 6. veku p.n.e u današnjoj Gruziji i Iranu, a bilo je naročito popularno u antičkoj Grčkoj i Rimu.

Najstariji dokument o alkoholu u Srbiji je pismo kralja Vladislava (13. vek). Na prostorima današnje Srbije proizvodnja alkoholnih pića (prvenstveno rakije) počinje još u 14. veku, sa dolaskom Turaka.

U 19. veku, u Srbiji se trošilo 39 litara alkoholnih pića po glavi stanovnika, a u Austrougarskoj 13 Iitara.

Prvi opisi posledica alkoholizma datiraju iz vremena starog Vavilona, Egipta i Rima. Što se tiče odnosa prema alkoholičarima, Spartanci su takvim ljudima odsecali noge, a Rimljani su zakonom zabranjivali pijenje alkohola osobama mlađim od 30 godina.

U Srbiji, član 166. Dušanovog Zakonika se odnosio na kažnjavanje alkoholičara koji učine neko prekršajno ili krivično delo.


Šta je alkoholizam?

Alkoholizam nije ni porok, ni navika, već specifična bolest, koju pijenjem alkohola čovek sam sebi stvara, održava, negira i uporno ne prihvata njeno lečenje.

Alkoholizam je porodična, recidivantna bolest zavisnosti, koja nastaje postepeno i ima svoje faze razvoja faze lečenja.

Nastaje višegodišnjim (ponekad i višemesečnim) pijenjem alkohola i stvara loše zdravstvene, porodične i socijalne posledice alkoholizma.

Nije svako pijenje alkohola alkoholizam. Postoje (retki) ljudi koji skoro ceo život piju umereno, ali taj broj je zanemariv.

Kod svih ostalih, pijenje alkohola prerasta u alkoholizam u predtoksikomanskoj fazi razvoja alkoholizma.


O alkoholizmu u svetu i u Srbiji

O alkoholizmu danas, može se reći da je on postao „legalna droga“ i neinfektivna epidemija 21. veka.

3-5% svetske populacije čine alkoholni zavisnici i to je 10-15% punoletnog stanovništva. Na lečenje alkoholoizma dolazi samo 10-20% alkoholnih zavisnika.

U Evropi, Srbija se nalazi na 4. mestu, sa godišnjom potrošnjom od 11 litara alkohola po glavi stanovnika.

Po istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, 72,2% odraslih ispitanika su pili alkohol tokom 2014. godine.

Rizično pijenje alkohola utvrđeno je kod 13,3% stanovnika (oko 600.000 ljudi), a štetno pijenje kod 6,2% stanovnika u Srbiji. Statistika pokazuje da je alkoholizam u Srbiji u porastu, a broj alkoholičara je oko 3%.

Faktori koji pogoduju opstanku i širenju alkoholizma u Srbiji su:

  • tradicija uzgoja voća i proizvodnje rakije
  • povećana tolerancija društva na alkohol
  • zdravstvena neprosvećenost o alkoholizmu kao bolesti zavisnosti
  • široka dostupnost alkohola
  • relativno niske cene alkoholnih pića u odnosu na druge evropske države

Ko su alkoholni zavisnici?

Alkoholni zavisnici su osobe kod kojih se tokom pijenja alkohola razvila zavisnost od alkohola. Takve osobe ne mogu provesti nijedan dan bez alkohola.

Alkoholni zavisnici su: belci i crnci, muškarci i žene, mladi i stari, neobrazovani ljudi i doktori nauka….


Kako prepoznati alkoholnog zavisnika?

Alkoholnog zavisnika ćemo prepoznati prvenstveno po alkoholičarskom ponašanju, nastalom delovanjem alkohola na mozak.

Alkoholni zavisnik je emocionalno i socijalno nezrela ličnost. U vitalnim oblastima života potpuno je neefikasan.

On zanemaruje porodične i bračne obaveze (ne radi sa decom, zanemaruje suprugu i širu porodicu, napušta posao ili menja radno mesto).

Teško sklapa i održava prijateljstva, izuzev sa drugim alkoholnim zavisnicima. Odnos sa ljudima mu je površan.


O ALKOHOLIZMU na ovom sajtu možete saznati kroz poglavlja:

Faze razvoja alkoholizma
Razvoj alkoholizma

 

Alkoholizam stvara loše posledice
Posledice alkoholizma

 

O lečenju alkoholizma u Srbiji
Lečenje alkoholizma u Srbiji

Članci