Alkoholni blokatori u lečenju alkoholizma

Šta su alkoholni blokatori?

Alkoholni blokatori su hemijske supstance koje svojim prisustvom u organizmu čine pijenje alkohola jako neprijatnim ili smanjuju žudnju za alkoholom.

Alkoholni blokatori ne mogu sprečiti pijenje alkohola, već se daju lečenim alkoholičarima kao preventiva za sprečavanje alkoholnog recidiva.

Efekat blokade (unosa) alkohola se bazira na SAZNANJU alkoholičara da će se pijenjem alkohola na već uneti alkoholni blokator SUOČITI SA LOŠIM ZDRAVSTVENIM POSLEDICAMA.

Alkoholni blokatori ne leče alkoholizam, već se koriste kao pomoćno sredstvo pri lečenju alkoholizma.

Uobičajeno trajanje terapije upotrebe alkoholnih blokatora je 1 – 3 godine, o čemu odlučuju lekari.

Zašto se koriste alkoholni blokatori?

Glavni razlog zašto se koriste alkoholni blokatori u lečenju alkoholizma je sprečavanje povratka bolesti – alkoholnog recidiva.
Najveći problem u lečenju alkoholizma uopšte je to što, zbog stečene zavisnosti, u mozgu alkoholičara doživotno ostaje žudnja za ponovnim pijenjem alkohola.

Farmakološki, ovaj problem se rešava na dva načina:
♣ primenom lekova za smirenje, radi sprečavanja nastanka apstinencijalne alkoholne krize, koja često vodi u recidiv, odnosno u propijanje, i
♣ primenom alkoholnih blokatora

Koji alkoholni blokatori se koriste u Srbiji?

Kao alkoholni blokatori u Srbiji se najčešće koriste disulfiram, naltrexone i acamprosate.

Disulfiram (C10H20N2S4); prodavao se ranije kao Antabus, Tetidis i Esperal®, a od 2023. godine i kao Antalcol;
-pakovanje – Esperal®: tableta, 500 mg, 20 kom
-pakovanje – Antalcol: tableta, 500 mg, 50 kom

Naltrexone® (C20H23NO4 ); prodaje se kao Antaxone, Revia i Vivitrol;
pakovanje – Naltrexone ®: film tablete, 50 mg, 4×7 kom

Acamprosate (C5H11NO4S); prodaje se kao Campral®;
pakovanje:  tableta; 333mg; blister, 7x12kom.

Kako se koriste blokatori za alkohol?

Nužni uslovi za korištenje blokatora za alkohol su:

  • pristanak za uzimanje blokatora za alkohol od strane lečenog alkoholičara
  • saglasnost i stručni nadzor od strane lekara
alkoholni blokatori: esperal
alkoholni blokatori: esperal

Lečeni alkoholičar mora dati pristanak i biti upoznat sa mogućim posledicama upotrebe alkoholnog blokatora.

Sa druge strane, lekar na osnovu medicinskih rezultata procenjuje može li on koristiti alkoholni blokator, odobrava uvođenje, dnevnu dozu i trajanje korištenja alkoholnog blokatora.

Dejstvo alkoholnih blokatora na organizam

Alkoholni blokatori deluju tako da smanjuju žudnju za alkoholom ili čine nepoželjnim prisustvo alkohola u organizmu. To se postiže hemijskom reakcijom alkoholnog blokatora sa alkoholom u organizmu.

Treba napomenuti da stepen efikasnosti primene alkoholnih blokatora nije preveliki, ali boljeg rešenja zasad nema, pa se oni i dalje koriste.

DISULFIRAM

Disulfiram sam po sebi ne škodi organizmu, ali u dodiru sa alkoholom burno reaguje, izazivajući loše zdravstvene posledice.

Ova reakcija je izuzetno neugodna (pojačano znojenje, osjećaj toplote, osjećaj gušenja, pritisak u prsima, povišeni pritisak, ubrzani rad srca, glavobolja, mučnina, povraćanje). 

Mogu nastupiti i teške zdravstvene posledice (infarkt, epi-napad) ili čak i naprasna smrt, ako se popije puno alkohola na disulfiram.

„Blokada“ pijenja alkohola nakon uzetog alkoholnog blokatora se bazira na saznanju lečenog alkoholičara da će se tada suočiti sa lošim posledicama.

Uprkos tome, u praksi se dešavaju slučajevi svesnog pijenja alkohola na već uzeti disulfiram. Neki su to jedva preživeli, što samo pokazuje koliko je jaka žudnja za alkoholom, dotle da čovek svesno ugrožava svoje zdravlje, pa i sam život.

Trajanje terapije nije izričito propisano

Dejstvo alkoholnih blokatora na organizam

NALTREXONE

Naltrexone deluje na principu smanjenja euforičnih efekata alkohola, tako da osobi „zgadi“ alkohol.

Osim toga, Naltrexone stimuliše lučenje endorfina, da bi se osoba osećala zadovoljnije „iznutra“, bez potrebe za alkoholom.

Naltrexone smanjuje stepen opijenosti i interesovanje za alkohol. Naltrexone ne izaziva psihičku ili fizičku zavisnost.

Trajanje terapije nije izričito propisano

ACAMPROSATE

Acamprosate deluje tako što smanjuje žudnju za alkoholom – alkoholni apstinencijalni sindrom, bez izazivanja odbojnosti i bez osećaja mučnine.


To je noviji lek, ne reaguje sa alkoholom i može ga koristiti osobe sa oštećenjem jetre.

Preporučeno trajanje terapije je godinu dana

Radi potpunije informisanosti posetilaca sajta, pomenućemo i lek Baklofen

BACLOFEN

Baclofen (C10H12ClNO2) – prodaje se kao Kemstro, Lioresal, Liofen, Gablofen i Beklo.

Baklofen je derivat gama-aminobuterne kiseline i prvenstveno se koristi za tretman mišićnog spazma (grča).

Vrše se istraživanja za moguću upotrebu Baclofena u lečenju alkoholizma.

ZAKLJUČAK

Alkoholni blokatori su pomoćna sredstva u lečenju alkoholizma u Srbiji, a njihova upotreba obično se određuje na period 1-3 godine