Alkoholni recidiv i kako ga sprečiti

Alkoholni recidiv je ponovni povratak bolesti alkoholizma.

Reč recidiv potiče od latinske reči RECIDIVUS što znači – koji se ponovo javlja. U medicini, recidiv je vraćanje bolesti za koju se smatralo da je prošla.

Alkoholni recidiv je jednokratno pijenje alkohola tokom apstinencije i predstavlja ponovni povratak u alkoholizam. Međutim, retko koji lečeni alkoholičar ostaje na jednom piću, već nastavlja piti i recidiv najčešće prerasta u propijanje.


Zašto nastaje alkoholni recidiv?

Organski, recidiv nastaje kao posledica žudnje centra za zadovoljstvo u mozgu za alkoholom.

Psihološki, recidiv nastaje kao želja lečenog alkoholičara da ponovo „PIJE UMERENO“, ali  zbog nastalih promena u mozgu i stečene alkoholne zavisnosti on VIŠE NIKAD NE MOŽE PITI UMERENO.

Zato svako novo pijenje alkohola neumitno vodi u propijanje i još brže tonjenje u bolest alkoholizma, nego što je to bio slučaj na početku pijenja.


Kako nastaje alkoholni recidiv?

Recidiv kod lečenih alkoholičara nikad nije nesvestan niti slučajan, već mu uvek prethodi prikrivena ili otvorena apstinencijalna kriza i svesna priprema.

Prirema recidiva se prepoznaje kroz:

Veoma je važno da saradnik i Klub blagovremeno uoče navedene znake, analiziraju ih sa alkoholičarom i otklone okolnosti njihovog nastanka.

Ako se to odmah ne uradi, alkoholičar se vraća pijenju alkohola, tj. ulazi u recidiv i propijanje.


Kako sprečiti alkoholni recidiv?

Mere i postupci za sprečavanje nastanka alkoholnog recidiva su:

Šta učiniti ako se desi alkoholni recidiv?

Alkoholni recidiv je uobičajeni pratilac u lečenju alkoholizma. Pojava recidiva svakako znači da NE TREBA ODUSTATI OD DALJEG LEČENJA. Svaki recidiv se u Klubu lečenih alkoholičara može analizirati i sanirati i potom nastaviti dalje lečenje alkoholizma.


Ako se recidiv ipak desi, treba se odmah, pre propijanja javiti klupskom terapeutu, radi saniranja recidiva na klubu i nastavka lečenja.